Links og litteratur om rapporter og rapportteknik

Skriv bedre rapporter 6


1. Skriv bedre rapporter
2. Forarbejdet - det halve arbejde
3. Stof og kildehenvisninger
4. Rapportens "normalstruktur"
5. Godt rapportsprog
6. Links og litteratur om rapporter og rapportteknik


De fleste uddannelser har kurser i rapportteknik og rapportskrivning, og som regel også sider om emnet på deres webside. Prøv selv at google på "rapportteknik", "bedre rapporter", "godt rapportsprog", god problemformulering" e.l.

Google kan som bekendt give en fantasillion hits, men prøv at bruge funktionen "avanceret søgning" til at sortere lidt. Du kan fx bede om kun at få hits fra det sidste år - eller du kan bede om kun at få pdf-filer eller powerpoints. Det sidste kan dirigere dig ind på materiale fra studievejledere rundt omkring.

Du kan heller ikke undvære et kig på bibliotekernes guide til informationssøgning SkrivOpgave.dk. Det er ikke bare en af de nyttigste kilder til viden om informationssøgning, der er også en mængde hjælpeværktøjer. Se fx litteraturlisteautomaten og pentagon-modellen!

Og her er en side med gode råd fra en privatpraktiserende specialevejleder: Skrivspeciale.dk

De bedste bøger

Politikens Håndbog i Nudansk har en kort og udmærket gennemgang af de formelle krav til rapporter; og den har en god litteraturliste, hvis du vil studere emnet nærmere.

Den gode opgave af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen er den ultimative rapportskrivervejledning. Den kan virke overvældende for ikke-akademiske rapportskrivere, men den har heldigvis et godt stikordsregister. NB: 3. udgave eller senere!

Bachelorprojektet - sådan gør du af Trine Toft dækker langt hen ad vejen det samme behov (jeg forudsætter, at du ikke er i gang med et kandidatspeciale eller derover) og er væsentlig mere overkommelig.

Læs mere om skrive- og rapportteknik her på Omatskrive.dk:JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com