send!
Udskriv!

LIX - hvad er det?

Det mest interessante læsbarheds-analysesystem for danskere er LIX (LæsbarhedsIndeX). LIX er en talværdi, der giver et fingerpeg om, hvor let eller svær en tekst er. Den kan bruges til meget, men har også sine svagheder.

Af Per Salling

Der er mange læsbarhedsformler. Fx "Gunning's Fog Index", der er meget udbredt i det engelsksprogede område. Formelen er: (Antal ord pr. sætning) + (antal ord på 3 stavelser eller mere) x 0,4 og afrund til nærmeste hele tal; det giver det antal års skolegang, man skal have for at kunne læse teksten ...

Men system, vi bruger i Danmark, er er LIX (LæsbarhedsIndeX). LIX er en talværdi, der giver et fingerpeg om, hvor let eller svær en tekst er. Formlen er: (Ord pr. sætning) + (procenttal for ord på 7 bogstaver eller mere) = LIX. Det vil sige:

  1. Tæl ordene i den udvalgte tekst eller deltekst - helst mindst 200 ord.
  2. Tæl de "lange ord" - det vil sige ord på 7 bogstaver eller mere. Forkortelser og talord skal tælles med, som om de var skrevet helt ud.
  3. Tæl punktummer og andre tegn med samme funktion: Spørgsmåls- og udråbstegn, kolon (når det adskiller 2 sætninger) og semikolon. Forkortelsespunktummer skal selvfølgelig ikke tælles med.
  4. Dividér samlet antal ord med antal punktummer o.l., så du får det gennemsnitlige antal ord pr. punktum.
  5. Beregn, hvor stor en procentdel af ordene der er "lange".
  6. Smid procenttegnet væk, og læg procenttallet sammen med antallet af ord pr. punktum. Det er LIX.

Her er som eksempel en LIX-beregning af artiklen Skriv med fokus!. Overskrift, bokse og punktopstillinger er sprunget over, så kun manchet og brødtekst er analyseret.

Sætninger

36

Ord

596

Lange ord

101

Ord pr. sætning

17

Lange ord, % af alle ord

17

LIX

34

Søren Storm Hansen har udviklet en LIX-beregner, der fungerer integreret med Word. Du kan hente den gratis på internettet her.

LIX-tallet kan fortolkes på flere måder. Her er den gængse:

- 24

meget let

børnebøger

25 - 34

let

lettere skønlitteratur

35 - 44

middel

alm. dagblade

45 - 54

svær

populærvid. artikler og faglitteratur

55 -

meget svær

teoretiske afhandlinger, lovteksterSkolebibliotekerne bruger denne tabel:

LIX og litteraturen

Men én ting er den tekniske sværhedsgrad, en helt anden det kunstneriske indtryk, for nu at tale skøjteprinsessesprog. Her er et par eksempler på lixning af velkendt litteratur:

Side 144 i "Harry Potter og De Vises Sten" og side 233 i "Eventyret om Ringen" (i begge tilfælde Gyldendals Bogklub-udgaverne - se teksteksemplerne her.) De fleste vil sikkert anse Harry Potter-bøgerne for væsentligt lettere end Tolkiens lidt gammeldags, eventyr-agtige stil; men nej.

Og det er ganske vist! Jeg blev så overrasket, at jeg prøvede et par sider mere, og den er go' nok.

Bliver vi klogere på de to bøgers litterære værdi ved den konstatering? Selvfølgelig ikke. Bliver vi klogere på deres indbyrdes sværhedsgrad? Subjektivt vurderet: absolut nej!

Hvad er det ved målemetoden, der snyder os? Se nu her:

Harry Potter

15,8 ord/sætning

20,6 % lange ord

LIX 36,4

Ringen

19,4 ord/sætning

16,6 % lange ord

LIX 36

Det vil sige: Tolkien skriver længere sætninger end Rowling, som til gengæld bruger flere "lange" ord; og det, sammen med den lidt gammeldags stil, får os til at opleve Ringen som sværere. Men det er den altså ikke - det er hermed "bevist", sort på hvidt!

Eksemplet demonstrerer nogle af de forhold, man skal være opmærksom på, når man lixer en tekst:

Det er alt sammen helt rigtigt. MEN det ændrer ikke på, at en tekst med en LIX på 45 alt andet lige er sværere end én med en LIX på 30 - og at stort set alle danskere vil opleve en tekst som meget svær, hvis LIX kommer over 60, litteratur eller ej.

På den ene side og på den anden side

LIX er absolut et god og nyttigt redskab, når det bruges på den rigtige måde: Som indput til en overvejelse af, om en tekst nu har en passende sværhedsgrad i forhold til målgruppen. En høj LIX er en god grund til at læse teksten igennem og overveje

Men en ukritisk brug af LIX kan selvfølgelig udvikle sig til en grønthøster-udjævning af sproget, så alt bliver ens, let fordøjeligt, strukturløst og uden noget for læseren at stoppe op ved og tænke over.

Så spørg lige dig selv, hvad du tror du har gang i. Kommunikerer du slet og ret et fagligt indhold, som nogen skal kunne forstå og forholde sig til? Eller er de litterære kvaliteter i din tekst en vigtig del af det samlede indhold?


Læs også

  • LIX - Kan tekster måles og vejes?
  • Kan offline lære af online?


  • JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com