"Frit komma": 4½ regel er nok!

"Frit komma" eller "det endnu nyere komma" er et bud på et sæt kommaregler der er (næsten) helt frigjort fra grammatik og sætningsanalyse. Værsgo å spis. Hvis de en dag skulle blive lov og ret får du pengene tilbage.

Af Per Salling

Hvor skal kommaet stå? Hvor få kommaer kan vi i virkeligheden nøjes med? Hvor svært behøver det at være? - Her er et uautoriseret, men effektivt kommaregelsæt med kun 4½ regler. Og du kan glemme alt om grammatisk analyse!

Komma sættes kun i disse situationer:

1. I opremsninger hvor der ikke er bindeord
2. Før "men" - og før "dog" hvis det kan erstattes af "men"
3. I stedet for parenteser
4. Som afgrænsning af ord og vendinger der helt tydeligt er et indskud i sætningen
4½. Hvis det er absolut nødvendigt for forståelsen

1. I opremsninger hvor der ikke er bindeord

Ved opremsning af sideordnede led er der enten komma eller sideordnende bindeord.

Reglen dækker to forskellige, men velkendte situationer: "Opremsninger" med 2 led og opremsninger med 3 eller flere led. Og den gælder både for ord og for sideordnede sætninger. Det har disse virkninger:

1A Opremsninger af 3 eller flere led

På dette punkt gælder det fuldstændig som i dag at der ikke komma mellem næstsidste og sidste led i opremsningen - dér hvor der står "og" eller "eller".

1B "Opremsninger" af 2 led

Her er der heller ingen ændring. Der er enten et sideordnende bindeord eller et komma (eller evt. en tankestreg):

Mellem to sideordnede sætninger - uanset om det er hoved- eller ledsætninger - bliver virkningen at der enten er et sideordnende bindeord eller et komma (eller evt. en tankestreg eller et punktum).

Bemærk: Her er der en væsentlig ændring i forhold til begge de traditionelle kommaer. "Frit komma" sætter ikke komma mellem helsætninger hvis der står et bindeord!

2. Før "men" - og før "dog" hvis det kan erstattes af "men"

Den regel er også præcis som i dag og dermed er den reelt en undtagelse fra regel 1. Det hænger sammen med mens helt specielle betydning som et "bindeord" der ikke forbinder, men adskiller.

3. I stedet for parenteser

Igen en velkendt regel. "Parenteskommaer" kan erstattes af parenteser eller tankestreger.

4. Som afgrænsning af ord og vendinger der helt tydeligt er et indskud i sætningen

Det gælder også talte replikker som ikke er markeret med anførselstegn.

4½. Hvis det er absolut nødvendigt for forståelsen

Denne regel gælder kun for en halv for det er bedst at undgå at udnytte den. Hvis forståelsen af din tekst afhænger af din evne til at sætte komma er du nemlig ude på tynd is - så afhænger den jo også af læsernes evne til at afkode dine kommaer.

I det sidste tilfælde er det absolut bedre at skrive sætningen om end at sætte komma:

That's all folks!

Sæt kommaer efter disse 4½ regler og stop så!


Hvad så med komma mellem helsætninger?

Sideordnede sætninger kan (bl.a.) ses som en opremsning med 2 eller flere led - og sådan én skal der være enten komma eller bindeord i, ikke begge dele.

Detaljen kan også ses fra en anden vinkel: Hvor skal punktummerne stå? - Og som en del af det emne vil det selvfølgelig blive taget op at "i visse tilfælde kan punktummet erstattes af et udråbstegn, spørgsmålstegn, kolon, semikolon eller komma - eller det kan helt undværes".

Konsekvensen for brug af semikolon

Efter dette kommateringssystem giver det ingen mening at definere et semikolon som et "tungt komma". Det må været et "let punktum" fordi det kun kan komme i anvendelse som alternativ til punktum.


Se også:JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com