Ingen cookies. Kun småkager - og krummer i tastaturet.

De løbende opdateringer af Omatskrive.dk løber ikke så hurtigt for tiden, men siden lever selvfølgelig videre. Og der vil også komme nye artikler igen. Hen ad vejen. Sådan en gang imellem. Bare ikke lige nu.


Du bestemmer selv!

Lad os nu sige og skrive det, som det er. Der er ingen vej uden om at gøre sig umage. At have et ordentligt og velformuleret dansk svarer til at have en ordentlig personlig hygiejne. Er du ligeglad med, hvordan du ser ud og lugter? Eller ser du ud og lugter, som du har besluttet at se ud og lugte? Du bestemmer selv.

På samme måde er det med dit skriftsprog. Skriver du, som du kan? Eller som du vil? Du bestemmer selv. Og din læser bestemmer selv, hvad han eller hun synes om det - og om dig.

Herfra er det så op til dig. Er du interesseret? Så læs videre. Måske finder du nogle tips, du kan bruge. Er du ikke interesseret, så hop af. Du bestemmer selv.

E-mails og breve fra "det offentlige" til borgere og kunder (serie)

Hvordan skriver "det offentlige" egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte ... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer og der findes grundlæggende principper for god borgerkommunikation. - Her ser vi nærmere på, hvordan man som myndighedsperson bedst skriver til borgere ude i samfundet.

Læs din tekst højt for dig selv!

En tekst skal ikke bare kunne læses og forstås. Den skal også kunne høres af læserens indre øre, og den skal lyde ordentligt. Ellers får læseren det indtryk, at den "lyder forkert" i det indre øre. Det er en af de fejl, der kan gøre en tekst allermest anstrengende at læse, og det er helt unødvendigt; for den er nem at undgå.

Skriv aktivt - det er lettere at læse

Passiv anvendes i stor udstrækning i offentlige skrivelser og når det ellers ønskes at gøre afsenderen fjern og ophøjet. Der opnås nemlig den effekt, at det gøres vanskeligt at se, fra hvilken afsender teksten sendes. - Men det er grundlæggende en u-menneskelig måde at skrive på, og selv ikke i faglige tekster har den nogen særlig berettigelse. Se mere her!

Skriv bedre rapporter! (serie)

Rapporter er så meget. Fysikrapporter, projektrapporter, undersøgelsesrapporter. Seminar-rapporten ved 3. årsprøve og Dyrevelfærdsrådets brevdueavlerrapport. Fælles for dem er, at du skal samle noget stof sammen, organisere og bearbejde det og præsentere det for en målgruppe. Det er ikke kunst - det er et håndværk, der kan læres. Læs mere her - og i artiklerne nedenfor.


De 5 mest læste artikler på Omatskrive.dk


JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com