De eneste cookies på denne side er dem der har efterladt krummer i mit tastatur. Per Salling

Det handler om at skrive

Hvordan skriver vi, så andre orker at læse det? Hvordan opnår du det, du vil, når du skriver til nogen? Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål og på en hel del andre. Nyhederne i første kvartal 2016 handler om rapportskrivning (nærmere bestemt synopsis) og om en mere effektiv måde at gennemføre selvkorrektur på. Desuden er der et par opdateringer til Tågegeneratoren, Den lille Spindoktor og Tips om Sproget samt et par nye citater om at skrive. Kig ind!

Synopsis - hvad er det?

Ordet "synopsis" bruges om flere forskellige typer opgave- og rapportpapir. I forskningsverdenen er det et forberedende notat til et forskningsprojekt og måske en rapport. I gymnasiet er det et skriftligt arbejde, der er grundlag for en mundtlig eksamination. Og på mange videregående uddannelser blandes de to former til et "vejledningsdokument", der gør det muligt for en vejleder at give bedre råd til den studerende under arbejdet med en rapport. "En synopsis" er altså ikke bare en synopsis.

Læs din tekst højt for dig selv!

En tekst skal ikke bare kunne læses og forstås. Den skal også kunne høres af læserens indre øre, og den skal lyde ordentligt. Ellers får læseren det indtryk, at den "lyder forkert" i det indre øre. Det er en af de fejl, der kan gøre en tekst allermest anstrengende at læse, og det er helt unødvendigt; for den er nem at undgå.

"Startkomma" eller ej - er dét problemet?

Nu genoptages "kommakrigen" tilsyneladende. Godt så. Men hvad er det egentlig vi kæmper om? Placeringen af små sorte streger i tekster? Retten til at kalde hinanden gammeldags? Spørgsmålet er vel: Hvad er formålet overhovedet med kommaer? Og det drukner som regel i ligegyldigheder.

Skriv aktivt - det er lettere at læse

Passiv anvendes i stor udstrækning i offentlige skrivelser og når det ellers ønskes at gøre afsenderen fjern og ophøjet. Der opnås nemlig den effekt, at det gøres vanskeligt at se, fra hvilken afsender teksten sendes. - Men det er grundlæggende en u-menneskelig måde at skrive på, og selv ikke i faglige tekster har den nogen særlig berettigelse. Se mere her!

Skriv bedre rapporter!

Rapporter er så meget. Fysikrapporter, projektrapporter, undersøgelsesrapporter. Seminar-rapporten ved 3. årsprøve og Dyrevelfærdsrådets brevdueavlerrapport. Fælles for dem er, at du skal samle noget stof sammen, organisere og bearbejde det og præsentere det for en målgruppe. Det er ikke kunst - det er et håndværk, der kan læres. Læs mere her - og i artiklerne nedenfor.


De 5 mest læste artikler på Omatskrive.dk


JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com