send!
Udskriv!

Tågeord

Her er Tågegeneratorens ordliste. Hvis dit yndlingsord mangler, så send det til mig! - Det er der allerede adskillige, der har gjort; tak skal I have.

Se selve Tågegeneratoren her.

Læs også artiklen "Bullshit!"


Udsagnsord Tillægsord Navneord
afdække
afføde
aggregere
allokere
associere
benchmarke
brande
coache
committe sig på
decentralisere
destinere
dialogisere
differentiere
disintegrere
diversificere
drive
eksekvere
effektivisere
evaluere
facilitere
fokusere på
fremadrette
generere
gribe
headhunte
implementere
innovere
integrere
intensivere
internationalisere
justere
kommunikere
konceptualisere
konceptudvikle
konkludere på
konkretisere
konsolidere
koordinere
koreografere
kvalificere
kvantificere
levere
mainstreame
maksimere
massekommunikere
nedmande
netværke
networke
opdyrke
operationalisere
opgradere
opkvalificere
opmande
opprioritere
optimere
outsource
performe
produktrelatere
projicere
promovere
rationalisere
realisere
redefinere
rekontekstualisere
relancere
revolutionere
segmentere
sparre om
staffe op
stratificere
strømline
supervisere
teste
tilpasse
transformere
udfase
udfordre
udlicitere
visualisere
24/365
24/7
accountable
agendasættende
altafgørende
B2B
B2C
best-practise
branding
brugercentreret
bæredygtig
campaignable
cost-benefit
cross-media
cutting-edge
dedikeret
digital
dot-com
dynamisk
dynamisk minded
e-business
end-to-end
first-level
fleksibel
fokuseret
forandringsparat
forundringsparat
fremadrettet
fremsynet
friktionsfri(t)
front-end
global
holistisk
innovativ
integreret
interaktiv
intuitiv
issues baseret
iterativ(t)
kanon
killer
kommunikerende
konceptuel(t)
konceptualiseret
konvergerende
lærende
mainstream
markedsledende
markedsorienteret
målrettet
next-generation
netværksbaseret
omkostningsbaseret
omstillingsparat
online
one-to-one
open-source
operationel
optimeret
organisatorisk
out-of-the-box
outgoing
outstanding
policybaseret
postmoderne
procesorienteret
projektorienteret
plug-and-play
proaktiv
reaktiv
real-time
resultatorienteret
revolutionerende
robust
second-level
segmenteret
serviceminded
sexet
successkabende
strategisk
sykregen
transparent
turn-key
tværsektoriel(t)
unik
value-added
verdensklasse
vertikal
viral(t)
virtuel
visionær
værdibaseret
web-enabled
world-class
action card
agenda
applikation
appraisal
arkitektur
basic value
behovsanalyse
benchmarking
benefits
best practise
bottomline
businesscase
budskabsløsning
bundlinie
bundliniefokusering
brand
bæredygtighed
changerequest
coach
coaching
commitment
core value
dækningsgrad
e-business
e-commerce
e-learning
e-marked
erfa-gruppe
event
flexicurity-model
flow
fodaftryk
fokus
fokusgruppe
footprint
fortælling
forventningsafstemning
fulfillment
funktionalitet
give aways
globalisering
handlingsplan
idégrundlag
ident
image
impact
incident
indsalgstid
initiativ
innovation
input
interface
issue
issuehåndtering
issue management
kernekompetence
kerneværdi
kerneydelse
key account manager
key statement
know-how
knowledge management
kompetenceudvikling
koncept
konceptualisering
konceptudvikling
konvergens
koblingsboks
kravstyring
kvalitetssikring
læring
lønsomhedsmodel
løsningsmodel
mantra
marked
masterplan
matrixorganisation
mental model
mission
netværk
networking
niche
omdrejningspunkt
omstillingsparathed
oplevelsesgenerator
output
paradigme
paradigmeskift
partnership
performance
pipeline
platform
portalløsning
portfolio
portfolio manager
positionering
problemfelt
projekt
proposition
purchaise funnel
reality-tjek
remedy-plan
ressource
road map
ROI
scenarie
score
segment
segmentering
selling point
selvevaluering
service
share-of-mind
showcase
showstopper
single point of contact
sparring
spinn-off
statement
storytelling
styregruppe
supervision
synergi
synergieffekt
task force
team building
team spirit
to do-liste
top-of-mind
tovholder
transparens
udfordring
USP'er
unique selling points
videnstyring
vindermentalitet
vision
værdigrundlag
værdikæde
whistleblower
win win-situation
worst case scenario
åben dialog


JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com