Punkterne i en punktopstilling skal være parallelle!

Punktopstillinger kan gøre en tekst lettere at overskue ved at vise og strukturere sideordnede elementer. Men de enkelte punkter skal være formuleret "parallelt" - dvs. med samme struktur. Ellers kan de forvirre og irritere læseren så meget, at de skader mere, end de gavner.

Af Per Salling

Punktopstillinger

Og hvad mener jeg så med "parallelle"? Se fx grafikken her - den er fra et stort dansk dagblad. Find nogle ting, der generer dig, før du læser videre! (Klik på den og få den vist i stort format.)

At skrive parallelle punkter betyder simpelthen, at punkterne har den samme struktur. De skal altså

 • begynde med et ord af samme ordklasse (fx udsagnsord eller navneord)
 • bruge den samme bøjning af ordene (fx udsagnsord i nutid, datid eller navneform, navneord i bestemt eller ubestemt form osv.)
 • bruge den samme form af udsagnsordet (dvs. aktiv eller passiv)
 • bruge den samme sætningstype (fx konstatering eller spørgsmål).
 • For eksempel: I punktopstillingen herover er alle punkter formet som en fortsættelse af sætningen lige før ("De skal altså ..."), så derfor begynder de alle med et udsagnsord i navneform. De rummer også alle et eksempel i parentes.

  Hvorfor er dette her vigtigt? Dels er det simpelthen lettere at læse, fordi læserens øje (og indre øre) er forberedt på en bestemt struktur. Og dels undgår du at aflede læserens opmærksomhed fra det, du vil fortælle, ved at fortælle det på en rodet måde.

  Kig igen på iPad-eksemplet

  Det er let at se, hvordan den sjuskede opbygning af punkterne har gjort punkterne sværere at overskue. Prøv bare at læse hvert enkelt punkt i direkte forlængelse af den indledende bid:

  Formuleringen er håbløst amatørisk og lever på ingen måde op til det pågældende dagblads normale standard. Vi prøver lige igen.

  Første omskrivning

  Det viser sig altså, at selve konstruktionen "'En iPad er god til' + fortsat sætning" er upraktisk i forhold til det, vi vil fortælle i punktopstillingen. Altså: Om igen med en helt ny type punkter.

  Anden omskrivning

  En iPad har mange gode sider:

  Så har vi fået etableret en rytme, som læseren kan regne med. Han kan koncentrere sig om indholdet i stedet for at have en del af opmærksomheden rettet mod at sætte teksten rigtigt sammen. Sværere er det faktisk ikke.

  Parallelitet i punkter er forresten ikke noget nyt. Allerede Cæsar konstaterede det:


  Tekstforfatteren Michael Aagaard har skrevet en god artikel om effektive punktopstillinger i salgstekster på nettet. Hans pointe er, at de ofte kan fungere som under-overskrifter i teksten, og artiklen i sig selv er en god illustration. Læs den - og kig i det hele taget på hans side, hvis du arbejder med sælgende tekster.

  Se også disse artikler:

 • Punktopstillinger - hvorfor og hvordan?
 • PowerPoint på den rigtige måde
 • Boksen

  1. Tag fat i den nederste punktopstilling i iPad-eksemplet. Skriv den om, så punkterne bliver parallelle.
  2. Gør det én gang til, men med en anden struktur i punkterne - fx med fortsatte sætninger. Sammenlign de to versioner og få evt. også en kollega eller studiekammerat til at gøre det.
  3. Find en sjusket punktopstilling i dagens stak reklamer og ret den til. (Kig i elektronik-annoncerne, dér plejer der at være bid!)

  JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com