send!
Udskriv!

Gode bøger

Denne liste omfatter langtfra alle gode bøger om emnet, men nogle af de vigtigste - uden hensyn til, om de stadig er i handelen. Bogmarkedet agerer efterhånden så kortsigtet, at det ikke er umagen værd at holde sig ajour med, om bøger stadig kan købes. Brug biblioteket!

Se også artiklen om de vigtigste af dem allesammen: De 5 på reolen.

Opdateret 1. november 2009

  1. Ordbøger og sproghjælp
  2. Om at skrive
  3. Om at skrive breve og e-mails
  4. Om at skrive på nettet
  5. Om at skrive opgave
  6. Om at skrive litterært
  7. Kommunikation, journalistik og markedsføring
  8. Generelt om sproget

1 Ordbøger og sproghjælp

Retskrivningsordbogen
"Den Grønne" er Loven og Profeterne - eller med andre ord Danmarks officielle retskrivning. Paragrafferne omme bagi giver dig alt, hvad du har brug for om stave- og tegnsætningsregler, forkortelser, brug af store og små bogstaver osv. osv. Fås også som cd-rom.

Politikens Håndbog i Nudansk
Præsentation er forhåbentlig unødvendig - det er en af de meget få bøger på dansk, der i ordets bogstaveligste forstand er sin vægt værd i guld. Der findes næppe det aspekt af praktisk kommunikation, der ikke bliver behandlet udførligt. Eneste (lille) forbehold er den meget professionelle og rutinerede tilgang til emnet - fænomener som glæde, lyst, begejstring, personlighed og engagement glider lidt i baggrunden. Men køb den; som skriverkarl m/k kan du simpelthen ikke leve uden!

Gunnar Nissen: Overskuelig dansk grammatik og sproglære
Det hidtil bedste bud på en god, dansk basisgrammatik for hvermand; let forståelig, let tilgængelig og meget overskuelig med mange gode eksempler. Burde være folkeeje - simpelthen!

Erik Hansen: Rigtigt dansk
Mester Erik gennemgår en lang række tvivlstilfælde og forklarer grundigt og let forståeligt, hvad der er rigtigt, og hvad der overraskende nok også er rigtigt - og hvorfor. EH har sjældent været mere veloplagt: "Det danske folk nægter at lære grammatik, men insisterer på at bruge grammatisk komma. Så skal det gå galt." Jovist ... Få helst fat i 2. udgave, den er noget mere omfattende end første.

Henrik Galberg Jacobsen og Peder Skyum Nielsen: Dansk sprog
Bogen er skrevet som grundbog i dansk på 'akademisk niveau', og den er underligt uensartet i sit emnevalg: Fra de '10 bud' om skriftlig fremstilling over sætningsskemaet, ordtyper og orddannelse til juridisk sprogbrug og referater, sluttende med rytmen i fyndord og reklameslogans. Men emnerne er hver for sig behandlet grundigt og letforståeligt, og bogen er velegnet for den, der vil vide mere.

Gitte Luk: Styr kommaet
Malene Bjerre: Fjern fejlene
Danmarks Journalisthøjskoles forlag Ajour har udgivet disse to rigtig gode hefter i serien "Korrekt dansk". "Styr kommaet" er en let tilgængelig gennemgang af de nugældende kommaregler, både med og uden startkomma, med en masse eksempler og øvelser. "Fjern fejlene" er en udmærket gennemgang af 22 af de almindeligste sprogfejl.

2 Om at skrive

Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen og Morten Gandil: Skriv en artikel
De 3 skriveguruer på Københavns Universitet har begået en klar og let tilgængelig bog om at skrive videnskabelige, faglige og formidlende artikler. Bogen gør godt rede for de 3 typer artikler og deres målgrupper (videnskabelige fagfæller, fagets praktikere og den brede offentlighed), hvordan man skriver dem og hvordan man får dem publiceret. Mange gode eksempler!

Roy Peter Clark: Writing Tools - 50 Essential Strategies for Every Writer
"Writing is a craft you can learn. You need tools, not rules!" Det er indfaldsvinklen til en af de mest umiddelbart anvendelige bøger om selve det "at skrive", jeg nogensinde er stødt på: 50 enkle forslag til, hvordan du kan komme lettere i gang med at skrive, og hvordan du kan få teksten til at flyde bedre. Hvert af de 50 forslag bliver forklaret grundigt og med mange eksempler, og hvert punkt afsluttes med en "workshop" med en håndfuld øvelser. Lån Writing Tools på biblioteket - og køb den så, for du vil ikke undvære den igen!

Anne Katrine Lund: Skriv så!
Anne Katrine Lunds nyeste og hidtil bedste (og lettest tilgængelige) bog har undertitlen "en effektiv vej til bedre tekster", og det er just det, den handler om: At komme i gang, at få det gjort, at komme uden om skriveblokeringer og indre censorer, der prøver at holde os tilbage. AKL's vej hedder "bedre planlægning".

Tine Andersen: Skrivningens lyksaligheder
Det erklærede formål med bogen er at formidle glæden ved at skrive - uanset om skriveriet er et mål i sig selv eller et middel til fx personlig udvikling: "At skrive er præstation, det er blokering, det er himmelsk fryd, det er pligt og det kan være kontakt med dybe uransagelige følelser af skyld, skam og lyst." Med udgangspunkt i bl.a. kursuserfaringer kommer Tine hele vejen rundt om sit emne, og hun viser, hvordan skriveblokeringer og -ulyst kan overvindes med få og simple midler. En meget glad og smuk bog!

Carsten Lynge: Lær at skrive bedre reklametekster
- eller at kende forskel på den gode tekst og den dårlige. Carsten Lynges bog er ikke helt ny mere, og den handler kun om reklametekster. Og dog: For at kunne skrive reklametekster skal man kunne skrive naturligt og let læseligt, og den del har Carsten en hel del at sige om. Klart, let tilgængeligt, overraskende, provokerende - læs fx afsnittet om ordøkonomi og ordøkologi -, morsomt og med en masse gode eksempler.

Teddy Petersen: Skriv så det fænger
Teddy Petersen, nu lektor på Danmarks Journalisthøjskole, skrev en gang i begyndelsen af 90'erne en lille og inspirerende bog om at skrive mere fængende. Om de ord vi skal passe på, om de sætninger vi skal passe på, om at bruge alle 6 sanser når vi skriver, om at finde på sammenligninger - og passe på med dem - og meget, meget mere. Den er sjov, den er glad, den er utroligt lærerig - og så er den til at købe endnu! Det er ikke hans nyeste bog, men det er (for alle os, der ikke er journalister) den bedste.

Lene Rosenmeier: Få budskabet ud - om formidling af juridiske tekster
Lene Rosenmeier er både jurist og journalist, og hun arbejder til daglig som informationskonsulent. Det kan man godt mærke på denne lille, præcise og velskrevne bog, som du kan have meget glæde af, hvis du arbejder med formidling af tungt juridisk stof - ikke kun i advokat-, men også bank-, forsikrings- og ejendomsmæglerbrancherne, offentlig forvaltning m.v.

Poul Maigaard: Om at skrive bedre
- Ikke nødvendigvis bedre end Stephen King, men bedre end alle de andre, der prøver at formidle deres faglige viden i artikelform. Poul Maigaards indfaldsvinkel er journalistisk og taler først og fremmest til journalistspirer; men også studerende, der skal skrive opgaver, og fagfolk, der skal formidle deres viden til ikke-fagfæller, kan lære meget her. Bogens "gæsteord" og bagsideskræp sætter nye standarder for, hvor meget selvros en bog kan rumme - i sig selv en ikke ringe charme!

3 Om at skrive breve og e-mails

Per Salling: Bedre breve - bedre e-mails
Hvis jeg mente, at det kunne gøres endnu bedre, så havde jeg selvfølgelig gjort det. Så her er altså den hidtil bedste bog om nutidig erhvervskorrespondance på dansk - om at skrive breve og e-mails på jobbet. Det synes jeg i hvert fald selv! Se en omtale af bogen her.

4 Om at skrive på nettet

Helena Englund og Karin Guldbrand: Skriv til nettet
Så bli'r det nok ikke meget bedre, når det drejer sig om "hele vejen rundt"-håndbøger! Englund og Guldbrand kommer virkelig hele vejen rundt: Formåls- og modtagerovervejelser, navigation, overvejelser om sproglig stil, praktiske skriveanvisninger, tekstformatering (ja, stylesheets!), sidelayout (fx farve- og billedvalg), råd om test og vedligehold, gennemgang af de forskellige teksttyper på nettet og af de internationale standarder - og så slutter de med et par glimrende tjeklister til brug, når du tror, at du er færdig med din webside. Bogen er glimrende oversat fra svensk og fint tilpasset danske forhold (eksempler osv.) Den er på 292 sider og koster 299 kr., og det er hverken en side eller en krone for meget.

Nick Usborne: Net words
"Bells and whistles may grab a customer's attention. But words make the sale!" Nick Usborne er en af Canadas førende tekstforfattere, og hans bog med den dejligt tvetydige titel handler primært om at skrive tekst til kommercielle internetsider. Men alle, der vil skrive til nettet, kan hente noget her; for Nick er i højere grad end de fleste tekstforfattere opmærksom på, at der er mennesker i den anden ende, og at al god kommunikation fungerer på rent mellem-menneskeligt plan. Eller med hans egne ord - overskriften til kapitel 5: "Words build relationships!" Bogen er omfattende og med mange eksempler, som bliver analyseret grundigt.

5 Om at skrive opgave

Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen: Den gode opgave
Bogen har undertitlen "Opgaveskrivning på videregående uddannelser", men det er egentlig ikke nødvendigt. Alene omfanget (379 sider) viser, at det ikke er gymnasiestile, der tales om her. Forfatterne vil selv protestere mod at kalde den "alt om opgaveskrivning" - der er jo også alt det, de henviser til i de 12 siders litteraturliste samt utvivlsomt en masse mere. Men jeg tøver ikke med at kalde den "alt, hvad du og jeg nogensinde får brug for at vide". Eller som de selv skriver øverst på side 39: "Følg - så langt du orker - rådene i denne bog."

6 Om at skrive litterært

Stephen King: Om at skrive
Hvis du går omkring med en skønlitterær forfatter i maven, kan du simpelthen ikke undvære Stephen Kings mellemting mellem en erindringsbog og en samling af gode råd til forfatterspirer: Et fascinerende indblik i en populær forfatters værksted, lige fra skolebladet og til sidste punktum i den foreliggende bog, suppleret med teksteksempler før og efter første gennemskrivning og - for at det ikke skal være løgn - en liste over de bøger, han har læst de sidste 3-4 år. "Jeg har en mistanke om, at hver eneste bog på disse sider på en eller anden måde har påvirket de bøger, jeg skrev." Værsgo - se selv efter ...

Joan Bolker (red.): The Writer's Home Companion
En af de allerbedste bøger om at skrive, jeg nogensinde har læst! Bogen er en systematisk opbygget antologi af 33 tekster om trinene i skriveprocessen, om at skrive prosa og poesi og om at "blive en forfatter". Bidragyderne er mere eller mindre kendte engelsksprogede forfattere samt en række af de bedste skrivelærere fra de amerikanske universitetsmiljøer; og helheden er både meget amerikansk og éntydigt rettet mod at blive litterær forfatter. Men hold da kæft, hvor forfatterne brænder for deres stof!

7 Kommunikation, journalistik og markedsføring

Klaus Fog, Christian Budtz og Baris Yakaboylu: Storytelling - branding i praksis
Rolf Jensen er vistnok den store mand inden for storytelling; men personligt har jeg haft mere ud af Fog & Co. De angriber emnet énsidigt ud fra synsvinklen, at storytelling er noget, virksomheder bruger for at kommunikere deres "brand". Men fremstillingen er så enkel og pædagogisk, at alle, der har noget på hjerte, kan blive klogere på, hvordan man kommer af med sit budskab. En yderst kontant og let tilgængelig bog, velegnet for begyndere.

8 Generelt om sproget

Mål og Mæle
Mål og Mæle er tidsskriftet, du ikke kan undvære, hvis du er interesseret i det danske sprog. Det spænder over det hele, fra det mindste lille komma og den smarteste apostrof - til det største: vil dansk overleve den amerikansk-engelske syndflod af nye ord og udtryk? Og hvem bestemmer egentlig over sproget? Der er en livlig debat i læserbrevkassen, og artiklerne er (næsten) alle let tilgængelige og ofte ret morsomme. Se Mål og Mæles hjemmeside og bestil dit abonnement med det samme!

Lars Daneskov: Så snak dog dansk, mand!
Her er en bog, der burde være pligtpensum på jura-, økonomi- og marketingstudierne. Lars Daneskov er mangeårig TV- og radiojournalist; og han har tilsyneladende samlet eksempler på kollegers, politikeres og embedsmænds sproglige tosserier i alle årene, for magen til guldgrube af gode eksempler på dårlig sprogbrug har jeg aldrig haft i hænderne før. Læs den, mor dig og bliv klogere. Men selvfølgelig kun klogere på alle de andres fejl; for selv kunne du aldrig finde på at skrive "socialt netværk", når du mener "familie og venner" - vel?

Brita Lønstrup: Dansk med følelse!
En dejlig bog om det danske sprogs mange muligheder - fra det uforpligtende snakkesprog over privatlivets intimsprog, dagligdagens samtalesprog, det offentlige rums lidt mere formelle konversationssprog og til arbejdslivets fagsprog - om plusord, minusord og sprog med og helt uden følelse. Ikke helt ny, men stadig meget aktuel og læseværdig.


JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com