send!
Udskriv!

Gode links

Der er ret mange sider på nettet. En hel del af dem handler om sprog og kommunikation. Og ikke så få er faktisk gode. Så den følgende stribe links til danske og engelsksprogede sider er hverken udtømmende, dækkende eller retfærdig. Den er simpelthen et sted at komme videre fra.

Listen er opdateret (sådan, da) marts 2018.

 1. Ordbøger, sproghjælp og sprogdiskussion
 2. Andre sprogkonsulentsider med gode råd
 3. Om at skrive
 4. Om at skrive på nettet
 5. Hypertekst
 6. Kommunikation, journalistik og markedsføring
 7. Sprogpolitik
 8. Organisationer og foreninger
 9. Skæve sider
 10. Sprogsider om andet end at skrive
 11. Gode samlinger af links
 12. Og så til sidst: Internettets sidste side

Hvis du finder et "dødt" link, er det venligt at give mig et praj. Skriv til mig her!

1 Ordbøger, sproghjælp og sprogdiskussion

Sproget.dk
Sproget.dk er "indgangen til det danske sprog" - eller bliver det efterhånden. Siden er skabet af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i fællesskab, og formålet er, at den skal være "det sted på nettet hvor man finder vejledning, oplysning og svar på spørgsmål om det danske sprog og sprogforhold i Danmark." Målgruppen er både professionelle sprogbrugere og alle os andre almindeligt interesserede. Kig ind!

Dansk Sprognævn
Dansk Sprognævns hjemmeside rummer en let tilgængelig online-version af Retskrivningsordbogen. Desuden er "Nyt fra Sprognævnet" lagt på siden med fuld tekst fra 1998 og frem. De øvrige nyttige funktioner er efterhånden eksporteret til Sproget.dk.

Ordnet.dk
Ordnet.dk er simpelthen en forside med indgange til de 3 store ordbogsværker Den Danske Ordbog (nutidig), Ordbog over det Danske Sprog (perioden 1700-1950) og Korpus.dk (teksteksempler, ikke ordforklaringer - 56 millioner ord).

Nye ord i dansk
"Nye ord på nettet fra 1955 til i dag" bygger på den trykte bog "Nye Ord 1955-98 - Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998". Den er udarbejdet af Pia Jarvad, seniorforsker i Dansk Sprognævn, og den udkom på Gyldendals Forlag i 1999. Den elektroniske version er lagt på nettet af Dansk Sprognævn.

Ordbogen over faste vendinger (tidligere "Idiomordbogen")
Hvad betyder ryge en finke af panden? Kunne panden også ryge af finken? Og er det den samme pande, man får horn i? Hvem er det, der fiser i hornlygten? - "Idiomer" er faste udtryk, vendinger og talemåder, som vi bruger og misbruger, forstår og misforstår og somme tider krydser i flæng, så de passer som fod i handske. "Center for Leksikografi" ved Handelshøjskolen i Århus står bag projektet, som er næsten helt gratis at bruge: For 19 kr./måned får du den sammen med Politikens Engelsk-Dansk-Engelsk-Ordbøger og Retskrivningsordbog. (Ordbogen.com udbyder også større og dyrere ordbogsabonnementer.)

Almen Sprogforståelse
Siden om "almen sprogforståelse" er etableret af lektor Sten Stenbæk fra Fjerritslev Gymnasium, og den indeholder meget nyttigt materiale - ikke kun til gymnasiernes undervisning i almen sprogforståelse, men også til glæde for alle os andre sproginteresserede. Du finder bl.a. en almen grammatik og en encyclopædi over grammatiske betegnelser.

bab.la
bab.la er en mangesproglig oversættelses- og selvstudieside. Den tilbyder bl.a. oversættelser fra ordbøger, sprogquizzer og spil og lektioner til bl.a. forbedring af ordforråd. Portalen er tilsyneladende ved at stagnere (som så mange andre gode funktioner, der lever af frivilligt arbejde), men er stadig omfattende - gå selv på opdagelse.

Krydsord.dk
En af de allerbedste måder at lege retstavning ind på er at gætte krydsogtværser. De går nemlig ikke op, hvis ordene ikke er stavet rigtigt! Nu er Krydsord.dk dukket op som en gave til alle landets dansklærere og deres uregerlige unger. Og vi andre må gerne lege med!

2 Sprogkonsulentsider med gode råd

BRO Blog
Bro Kommunikation kalder "Bro Blog" for "Danmarks største kommunikationsblog", hvad der formodentlig er blær. Men den er stor, og den er en vildt underholdende og lærerig blog om sproglige emner, kompetenceudvikling og meget andet. Kig selv! Se fx denne (efterhånden halvgamle) fornøjelige beskrivelse af det virkelige forhold mellem dig og din læser - når al høflighedsindpakningen er skrællet af: 5 spørgsmål en voldspsykopat vil stille til din tekst ...

tjeksproget.dk
Tjeksproget.dk er et sprogkonsulentfirma, som ud over deres normale opgaver udgiver et månedliugt nyhedsbrev med gode sprogtips.

Syntaksis.dk
Kursus- og sprogkonsulentfirmaet Syntaksis har - ud over mange gode kursustilbud - nogle artikler om sproglige emner at byde på. Når du har læst dig igennem sproglighederne her på Omatskrive.dk, så fortsæt dér!

3 Om at skrive

FIDUSO
Folkefronten af Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu begyndte som en bevægelse mod forkert splittede ord (skoleeksemplet er det berygtede "Odense Banegård Center"), men har efterhånden udvidet jagten til mange andre former for forkert sprogbrug. FIDUSO er udsprunget af nyhedsgruppen dk.kultur.sprog, og hjemmesidens vigtigste aktivitet er stadig debat mellem medlemmerne. Mange gode diskussioner, mange gode eksempler og mange gode links.

Førstehjælp til specialeskrivere
John Henriksens førstehjælp til specialeskrivere er en dejlig, generøs og let tilgængelig vejledning i kunsten at komme igennem specialet. Det er ikke raketvidenskab, men helt kontant og jordnært: Så gør du sådan, og så gør du sådan. Det er en salgsside for Johns specialservice, men der er også et fint lille take away-bord. Det kunne jeg godt have brugt, da jeg skrev speciale ...

Fyldepennen
Går du selv med en forfatter i maven, er der næsten ikke nogen vej uden om Fyldepennen.dk - "stedet hvor forfatterne springer ud", som de selv skriver. Du kan se dine ting på - nåja, ikke tryk, men offentliggjort, og du kan få andres kommentarer.

Stephen King: This really sucks!
Hvis du går omkring med en skønlitterær forfatter i maven, kan du simpelthen ikke undvære Stephen Kings bog "Om at skrive" - mellemting mellem en erindringsbog og en samling af gode råd til forfatterspirer - se omtalen under "Litteratur". Men Stephen King fås også på skærmen, og gudskelov for det. Her er et link til et af mange klip på Youtube - mit yndlingsklip: This really sucks!

Plain English Campaign
Plain English Campaign er noget helt, helt andet og langt mere kødædende end vores eget Modersmål-Selskab med damehattene. Som de selv skriver: "Plain English Campaign is an independent pressure group fighting for public information to be written in plain English. (...) 'Public information' means anything people have to read to get by in their daily lives. 'Plain English' is language that the intended audience can understand and act upon from a single reading." Store krav at stille. Men nødvendige!

Bullfighter (Why Business People Speak Like idiots)
For en del år siden var det internationale revisionsfirma Deloitte sponsorer for udviklingen af sprogprogrammet "Bullfighter", et middel mod den omsiggribende brug af bullshit i forretningssprog. Programmet blev sat på fri fod og kunne i en periode downloades og bruges af enhver, der skriver på engelsk. Nu er der ved første blik kun den bog tilbage, udviklerne skrev - se omtalen i linket og skaf den evt. fra Amazon. MEN der er da hjælp at hente hos The Wayback Machine, den store internethukommelse. Find programmets hjemmeside og download programmet her: Bullfighter!

4 Om at skrive på nettet

Netsprog.dk
Netsprog.dk er en samling af links om at skrive på nettet: Artikler, forskningsresultater, nyhedsbreve, weblogs og -sider. Siden er udviklet af webkonsulent og kursusholder Børge Kristensen som led i hans kursusvirksomhed Copenux. Den er meget omfattende og giver et glimrende overblik over store dele af forskningen inden for webkommunikation, informationsarkitektur og usability.

Vertikal.dk
Vertikal.dk er et af de gamle og solide steder om formidling på nettet. Steven Snedker og Martin Jørgensen driver den som led i deres firma af samme navn, for som de selv skriver: "Vi sælger viden - når vi ikke lige giver den væk." Siden indeholder en mængde artikler, hvoraf en hel del kun er for net-nørder, men rigtig mange også handler om at skrive gode tekster til nettet. Se for eksempel denne om at finde den helt rigtige overskrift i stedet for den næsten rigtige: 25 forskellige overskrifter - .

Useit.com
Jakob Nielsen (ja, han er dansker, men bosat i Californien) er en af verdens mest citerede, højst betalte og mest forkætrede web-guruer. Men hvis man tænker over sin websides brugervenlighed, er han umulig at komme udenom. Kig i emnet Writing for the Web på siden og find fx denne artikel: Plain Language Is for Everyone, Even Experts.

5 Hypertekst

Electronic Literature Directory
ELD er et bibliotek af elektronisk litteratur, oprettet af Electronic Literature Organization - en non-profit organiation, der arbejder med at fremme elektronisk litteratur. er UCLA (universitetet i Los Angeles).

Word Circuits
Et andet interessant sted er Word Circuits, et bibliotek for noget af den vigtigste engelsksprogede cyberlitteratur, både prosa og poesi.

Eastgate
Hvis du er interesseret i hypertekst, er Eastgate en interessant virksomhed. Eastgates grundlægger Mark Bernstein er en af hypertekstens tidlige frontfigurer, og hans gamle essay Hypertext Gardens er stadig en god indføring i hypertekstens kunstneriske og praktiske muligheder. Eastgate udgiver hypertekst-skønlitteratur (både prosa og poesi) og faglitteratur, og hjemmesiden rummer mange eksempler.

Text - Hypertext
Jeg arbejdede selv lidt med hypertekst som udtryksmiddel en gang, da verden var ung og mit skæg kun gråt. Her er min hypertekst om hypertekst

.

6 Kommunikation, journalistik og markedsføring

Ordsprog og talemåder
Laila Ravensholt har begået en hyggelig hjemmeside om ordsprog, talemåder og den slags. Den er både velorganiseret og hyggelig (og de to træk behøver i øvrigt ikke at være modsætninger), og den er absolut et besøg værd. Prøv selv!

Cluetrain Manifestet
Nettet er en markedsplads. Et marked består af samtaler. Det er udgangspunktet for manifestets 95 teser om kommunikation - mellem virksomheder og deres kunder, men også mellem dig og dine læsere. Den danske oversættelse er kun næsten vellykket; vil du hellere læse originalversionen, finder du den her.

PublicationCoach
Og for lige at runde af med lidt engelsk, så er her den bedste kilde til gode nyhedsbreve om at skrive, som jeg kender til p.t.: Daphne Gray-Grants blog PublicationCoach. Et ugentligt skarpt pip med gode råd og gode iagttagelser. Bemærk den lækre detalje, at alle artikler (som er de allerede udsendte nyhedsbreve) indledes med oplysning om, hvor lang tid det vil tage at læse dem.

7 Sprogpolitik

Skriv klart
Man kan mene, at det er på tide, at den europæiske "overhund" begynder at udtrykke sig på klart sprog. Men her er den - Europa-Kommissionens sprogpolitik, endda på dansk ... Men kan du finde også finde den på tysk, finsk, bulgarsk og maltesisk og alle de andre EU-sprog, lige her: KLAR und DEUTLICH schreiben. Der er faktisk ingen grund til at udtrykke sig som en jurist, når nu EU foreskriver, at man skal udtrykke sig som et menneske. Og glæden er da også stor dernede i Bryssel: Oversætterkorpset bryder faktisk ud i sang for at hylde det klare sprog: Good news! Clarity's a'coming! (Skru op for lyden!)

"Kommaopfinder dropper kommaerne"
Bedst som støvet har lagt sig efter Den Store Kommakrig åbner dens bagmand - Henrik Galberg Jacobsen - en ny front. Denne gang muligvis med større risiko for succes - eller hvad mener du? Læs selv Galbergs tanker om at reducere kommaforbruget til det nødvendige minimum.

Sprog til tiden
I foråret 2007 nedsatte regeringen et udvalg, som skulle studere vilkårene for det danske sprog og vurdere, om der skulle være behov for en sproglov. Udvalget skulle også komme med konkrete forslag til en styrket indsats for det danske sprog og vurdere fremtidige behov for sproglige kompetencer. Rapporten "Sprog til tiden" kom i april 2008.

Sprog på spil
Også i 2003 kom der en omfattende rapport som et oplæg til en dansk sprogpolitik: "Sprog på spil". Sammenlign den med 2008-rapporten og prøv i det hele taget at gå ind på Kulturministeriets hjemmeside og søg så på "sprogpolitik", "dansk sprog" o.l.; der kommer mange interessante artikler, publikationer og presseklip frem.

Vejledning om sproget i love og andre retsforskrifter
"Ved den sproglige udformning af love og andre retsforskrifter må man have for øje, at enhver, som teksten henvender sig til, let skal kunne læse og forstå den. Formen skal være enkel og præcis og sætningerne korte og klare. Et begreb bør overalt i samme tekst betegnes med samme udtryk." Og det er ganske vist, for således står der i "Vejledning nr 224 af 15/10/1969 om sproget i love og andre retsforskrifter. Og den er stadig "gældende", som det hedder. Det betyder, at den skal efterleves, kære jurister!

Sprogpolitik for Danmarks Domstole
Domstolenes sprogpolitik er en glimrende og let tilgængelig udlægning af, hvad "Vejledning om sproget ..." fører til i den praktiske virkelighed. Mange eksempler og god nytteværdi, også for andre offentligt ansatte - og andre i det hele taget. Og så er den et godt eksempel på, hvor let en trykt publikation kan gøres brugbar online.

Danmarks Radios sprogpolitiske målsætning
Engang kunne man more sig over, at DR's sprogpolitik var formuleret på en måde, der - nåja, påkaldte sig brug af en sprogpolitik. Men ikke mere. Dampradioens "DR i offensiv for sproget" er udtryk for lige netop dét, man bør kræve af "nationalradioens" bevidsthed på området. Og selve den sprogpolitiske målsætning er oven i købet velformuleret.

Sådan skriver vi i SKAT
Skat, som det kære væsen hedder nutildags, har også en sprogpolitik. Og væsenet har endda haft en skriveguide, som nok var det offentlige Danmarks bedste. Tænk engang: En sammenhængende sprogpolitik, en skriveguide og en række tjeklister til praktisk brug. Det var et aldeles fremragende værk, det kunne varmt anbefales til efterligning af andre offentlige myndigheder - og det blev det. Men siden fusionen mellem SKAT og ministeriet er alt det praktisk anvendelige forsvundet. Det første offer for den nye lov om offentlighed i forvaltningen? Man undres ... Men et foredrag om projektet i det islandske sprognævn (!) har efterladt sig spor: Det gode sprog i SKAT.
Og så har jeg netop (gen)fundet Landsskatterettens "Skriveguide 2007" - så vidt jeg kan se en (næsten) komplet gengivelse af SKAT's sprogpolitik, bare i pdf-format!

8 Organisationer og foreninger

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab handler om andet end Den Danske Ordbog. Kig indenfor og se dig om!

Modersmål-Selskabet
Modersmål-Selskabet har et vist ry for at bestå af velmenende hattedamer af begge køn og alle aldre; og det er da heller ikke for det sprudlende foreningslivs skyld, at man skal melde sig ind. Men årbogen alene er det beskedne kontingent værd - og set på den måde er medlemsbladet (som heller ikke er ringe) og de eventuelle arrangementer faktisk gratis!

9 Skæve sider

afsnit p
afsnit p var "et virtuelt udstillingsrum for visuel poesi, litteratur og billedkunst. En krydsning mellem et galleri og et tidsskrift - på nettet." Sprogligt og grafisk eksperimenterende, mærkeligt, anderledes og inspirerende. Og så anderledes at navigere rundt i, at du bliver skrupforvirret - og ind imellem også stiktosset. Men heldigvis kan man ikke fare vild på nettet. Projektet kørte fra 1999 til 2009, men siden ligger der heldigvis stadig - lige til at hoppe på hovedet i.

Sproglig Bundvending
"Murens fald og krematoriske fravær af samtidighed kategoriserer horisontoverskridende klart visualiseringskravet på baggrund af tingsliggørelsens kammermusikalske eksplosivitet." Eller: "Forskningskompetencens omvendte skoledannelse underordner næsten automatisk denne flertydighed betragtet som humanitetsforvrængningens udgrænsede turbulens." Jes Fabricius Møllers "Sproglig Bundvending" tilbyder ikke bare en pind til dit cv, men også til sprogets ligkiste. KU's IT-afdeling har ganske vist i medfør af den nye offentlighedslov gjort deres ypperste for at undertrykke denne sandhedsmaskine; men endnu en gang er The Wayback Machine på folkets og frihedens side!

Communications From Elsewhere
Når det drejer sig om digitalisering og automatisering af absolut-hvad-som-helst er amerikanerne naturligvis et umåleligt antal hestelængder foran. Her har vi fx en postmodernistisk artikelgenerator, leveringsdygtig i lige dele namedropping og pseudoakademisk vås. Jeg fandt bl.a. et yderst stilrent essay om Patriarchial Desublimations: Realism in the works of Eco. Bemærk linkene i venstre side - der er også indgang til en poesigenerator, der overflødiggør hele biblioteker af moderne engelsksproget poesi.

Lost in translation (agency)
Maskinoversættelser er kommet for at blive, og heldigvis for det: Det giver både os og avisernes bagsideredaktører nok at grine af. Oversættelsesbureauet Copypanthers har lavet en karrusel, der sender din sætning igennem 16 sprog på vejen fra dansk til engelsk og endda giver dig mulighed for at følge den, så du kan se, hvor det går galt. Hvad mener jeg fx med Beautiful battle Denmark Denmark all credit search silver Word to start - ?

Bullshit Bingo
Og så til sidst klassikeren. Hvis du er ansat i marketing- eller konsulentbranchen, eller hvis du på anden måde omgås folk, der lever af at sælge varm luft på dåse, så kan du simpelthen ikke leve uden Bullshit Bingo-spillet.

10 Sprogsider om andet end at skrive

Dansk Lydhistorie
Omatskrive.dk handler om at skrive, så det gør de fleste links selvfølgelig også. Men her er der et, der forhåbentlig en gang igen kommer til at handle om, hvordan dansk lyder, når det bliver - og blev - talt. For det talte sprog kom før det nedskrevne, og det har altid haft indflydelse på, hvordan det skrevne bliver skrevet. Men ak: "Samlingen er p.t. ikke tilgængelig", har Det kongelige Bibliotek nu skrevet i et par år. Som Statens bibliotek er de selvfølgelig også omfattet af den nye lov om offentlighed i forvaltningen.

Dialekt.dk
Sprogligt set er vi danskere bornerte, fantasiløse og småtskårne; vi logrer opad og sparker nedad. Derfor har vi de dialekter tilbage, som vi har fortjent - og det er sgu ikke for mange. På denne side om dialekter kan du høre lidt af, hvad vi har mistet.

11 Gode samlinger af links

Dansk på DUDA
DUDA ("Det Unge DAnmark") er en enorm linksamling for børn og unge, skabt af en familie gennem mange år. Af de ca. 10.000 links (!) er det selvfølgelig kun en brøkdel, der handler om at skrive på dansk; men der er da nok et par hundrede om dansk i alle afskygninger - fra dialekthistorie over forkortelsesquiz til Grundtvig på nettet, Pisa-undersøgelse og IT-dansk. Gå selv på opdagelse!

12 Og så til sidst:

Internettets sidste side
Når alt er læst og øjnene er sløvt firkantede, så kig her - og følg opfordringen.


JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com