send!
Udskriv!

Julebrev til onkel Peter i Silkeborg - 1

Alt, hvad der er værd at skrive, er værd at skrive godt. Det gælder også dit julebrev og andre personlige breve og e-mails! Denne artikel giver et par gode råd om, hvordan du kan skrive bedre breve - breve, der er værd at læse. Det vigtigste er: Tænk grundigt over, hvorfor du vil skrive netop dét brev til netop dén modtager.

Af Per Salling

Vi begynder med et citat, på engelsk denne gang:

"Two weeks ago, I attended the CHI 2001 Conference on Human Factors in Computing Systems. I was sitting in a ballroom waiting for a panel to begin when Steve Krug, author of "Don't Make Me Think! A Common Sense Approach to Web Usability," walked in and sat several rows in front of me. I'd attended one of his seminars, read his book, talked about him in an article, and exchanged a few emails with him, but I'd never met him.

I moved up to his row and sat three seats away. As the panel started, I pulled out a business card and began writing a note to him to introduce myself. Simple enough, you'd think. But I wrote five drafts of that note on five business cards before I was satisfied with it.

It may have been a waste of business cards, but it wasn't a waste of time. You should have seen the smile on his face when he read it."

Mange engelsksprogede tekstforfattere lægger deres erfaringer og holdninger frem på nettet til inspiration. En af de gode er Kathy Henning fra Seattle. Citatet ovenfor er fra hendes artikel på Clickz.com For Writers, Writing Is Never a Waste of Time.

Kathy tager fat i noget helt centralt: Det er aldrig spild af tid at skrive. Det er aldrig spild af tid at skrive en kladde. Og det er meget, meget sjældent spild af tid at skrive om et par gange. Jo mere du arbejder med skriveprocessen, jo bedre bliver din skriveteknik.

Det gælder også dit julebrev eller din e-mail til onkel Peter i Silkeborg!

Hvad er et "godt brev" eller en "god e-mail"?

Gå ind på Google og søg på "gode breve". Du får mange hits; men langt de fleste handler om, hvor dejligt det er at få nogle gode breve; hvor meget de kan bringe mennesker nærmere hinanden, selv om de bor langt fra hinanden. Men der er kun få om at skrive gode breve - og ingen om, hvordan man skriver gode breve. Det nærmeste er tilbud af typen: "På dette seminar kan du lære at skrive klart og forståeligt."

Selvfølgelig er det da fint, hvis et brev er klart og forståeligt; men er det det hele? Nej, det er ikke!

Jeg fandt engang H. P. Holsts "Brev-, Comptoir- og Formularbog med tilhörende Anhang - tredje, forøgede og aldeles omarbejdede Oplag" fra 1860 i en rodekasse. Forud for de godt 800 sider om erhvervskorrespondance anno dazumal er der et par almindelige betragtninger om brevskrivning; og de gælder stadigvæk.

For det første: "Vore skriftlige Yttringer tabe ikke lidet, fordi det levende Ord med dets Udtryk og Betoning og dets vexlende Minespil fattes; men paa den anden Side vindes der maaskee endnu mere, idet vi have Leilighed til i Ro at ordne vore Tanker og vælge vore Udtryk."

Og for det andet: "Da Brevet repræsenterer den Skrivendes Personlighed, maa han ogsaa finde sig i at bedømmes derefter. Ligesom man tidt efter den første Samtale med en Person danner sig et Billede eller modtager et Indtryk af ham, som man senere har ondt ved at forandre, saaledes gaaer det ogsaa ved Modtagelsen af Breve."

Eller på nudansk:

  1. Brevet giver dig mulighed for at formulere dig ordentlig igennem, fuldstændig gennemtænkt og færdigbearbejdet. Du kan sige (skrive) helt præcis det, du vil - på helt præcis den måde, du vil. I fred og ro og uden at blive afbrudt. - Og det gælder også for e-mails!
  2. Dette giver dig igen mulighed for at gøre lige præcis det indtryk på modtageren, du selv vil: varmt, koldt, venligt, kærligt, overfladisk - du bestemmer selv! (Hvis din skriveteknik er god nok...)

Det vil altså sige: For at kunne besvare spørgsmålet "Hvordan skriver man gode breve?", må vi først finde svaret på et helt andet:

HVORFOR vil du skrive det pokkers brev?

Altså: Hvorfor vil du skrive et julebrev til onkel Peter i Silkeborg? Sluk skærmen 2 minutter, læn dig tilbage og luk øjnene. Besvar spørgsmålet for dig selv. Når du har gjort det, så klik her og læs videre.


JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com