send!
Udskriv!

"Ikke alt i en bank skal handle om penge!" - eller: Noget om ærlige reklametekster

Jeg fik en reklamefolder fra dansk bank med et nydeligt billede af en pæn ældre dame med benene tækkeligt over kors og overskriften ovenfor. Teksten fortsætter: "For i virkeligheden er det jo slet ikke pengene som sådan, der er vigtige - men at drømme, ønsker og planer bliver til virkelighed!" Og vi tror på det, for reklamens magt er underfuld. Men hvordan er sammenhængen mellem reklamens virkelighed og den virkelige virkelighed?

Af Per Salling

Ikke alt i en bank skal handle om penge.

Vi lader den lige stå et øjeblik og prøver at genbruge "konceptet", som det hedder på nydansk, i et par andre brancher.

Og det er jo helt rigtigt. Hos slagteren og grønthandleren handler det bestemt også om slagterens og grønthandlerens private pensionsopsparinger (det vil sige penge). I skolen handler det i forbløffende høj grad om lærernes overenskomster og kommunernes budget (altså penge). Og hos DSB handler det om overskud til ejeren (igen penge).

Hvad handler det så om i banken, når det ikke handler om penge? Det handler selvfølgelig om penge alligevel. For når det ikke handler om dine penge, handler det om bankens.

"Når du taler med en rådgiver, der ikke tager penge for sine råd, taler du i virkeligheden med en sælger." Jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det; men det er rigtigt. Bankrådgiveren er ude på at sælge dig nogle lån, kreditter eller tjenesteydelser. Bankrådgiveren er formodentlig provisionslønnet - ligesom forsikringsselskabets assurandører - og et helt legitimt sideformål med rådgivningen af dig er altså at give bankrådgiveren en højere løn og banken et højere overskud.

Sådan må det være. Det ved vi også godt, og der er ikke noget galt i det. En god bankrådgivers gode råd kan være mange penge værd for os privatøkonomiske analfabeter, og det kan give os en stor tryghed.

Men lad os da tale åbent om, hvad der foregår!

Her handler det om at skrive - ærlig reklametekst. Og al reklame er til en vis grad prioritering af fakta: Noget nævnes, og andet nævnes ikke.

Men det handler også om at kunne læse - ikke bare ordene, men det, der står "inde bagved". Og i dette tilfælde er det nemt, fordi det er gjort så klodset: "Vi vil have dine penge, så vi snakker lige om noget andet - ikk'?"

PS: Den pågældende banks slogan (eller "pay-off" på nydansk, og prøv lige at oversætte dét ordret!) er spørgsmålet "Hvad kan vi gøre for dig" - uden spørgsmålstegn. Det er sikkert pænere, sådan rent grafisk; men det bliver det ikke mere korrekt af.


Boksen

  1. Find nogle reklametekster, som (måske) handler om andet end det, de på overfladen handler om. Kig fx i de små foldere fra banker og forsikringsselskaber, i reklamer for sundhedsprodukter, i jobannoncer og i turistbrochurer.
  2. Kan du finde skjulte budskaber eller holdninger? Hvad ser du efter? Hvad finder du - og hvordan er de skjult?
  3. Hvilken sammenhæng er der mellem de synlige og de skjulte budskaber?Læs også:JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com